KS Clinical Improv Collab
KU Athletics
KU Center for Technology Commercialization - KUMC Campus rkulkarni@ku.edu 913-588-5439
KU Center for Technology Commercialization - Lawrence Campus 785-864-7783
KU Diabetes Institute vlewis@kumc.edu 913-588-1045
KU Endowment rblaesing@kuendowment.org 913-588-5249
KU Endowment-Wichita 316-293-2641
KU Eye Clinic astrickland@kumc.edu 913-588-6600
KU Eye Surgery & Laser Center, LLC 913-588-2020
KU HealthPartners 913-588-1604